Välkommen till Funcamps Multisports Dagläger

FUNCAMPS

AKTIVITETER

Vi erbjuder separata aktivitetsprogram för 6-8 åringar och 9-12 åringar på varje funcamp. Inom dessa 2 program kommer barnen att bli indelade i mindre grupper med barn i samma ålder.

Program 6-8 åringar

Vi har utarbetat ett speciellt program med stimulerande lek och orienterade aktiviteter som är anpassade för 6-8 åringar. Vi är medvetna om att detta kan vara första gången som barnet deltar i ett veckolångt läger och vi satsar på att erbjuda en miljö där varje barn är uppmuntrad till att delta i en spännande och varierande mängd aktiviteter samtidigt som de erbjuds möjligheten att utveckla sina sociala och kreativa färdigheter. Vår personal kommer att vara med Ert barn hela dagen och tillräckligt med raster och tid för förtäring erbjuds.

Program 9-12 åringar

9-12 åringarnas program erbjuder olika mångsidiga aktiviteter, speciellt utarbetade till de livliga och energiska lägerdeltagarna. Skoj och spänning är garanterat men fokus ligger på samarbetslekar och lagkänsla. Vår personal kommer att vara med Ert barn hela dagen och tillräckligt med raster och tid för förtäring erbjuds.

stimulerande lek

mångsidiga aktiviteter

Två olika olderprogramm

VÅRA SOMMARCAMPS