Välkommen till Funcamps Multisports Dagläger

FUNCAMPS

Regler och villkor

I med att Funcamps är ett Aktiv Ungdom - arrangemang blir alla lägerdeltagare automatiskt medlemmar i Aktiv Ungdom och omfattas av en olycksfallsförsäkring till/från och under lägret

  • Betalning av deposition ses som ett godkännande av reglerna och villkoren.
  • Om en deltagares dåliga uppförande stör verksamheten på lägret har lägerledaren rätt att avvisa vederbörande från området. Ingen återbetalning görs i detta fall.
  • Depositionsavgiften återbetalas ej vid avbokning senare än 5 dagar innan lägrets start.
  • Funcamps strävar efter högsta säkerhet, men kan ej hållas ansvariga för eventuella olyckor, sjukdomar eller förlust av ägodelar, såvida detta inte är på grund av brist på uppmärksamhet från vår personals sida.
  • Funcamps personal har när som helst rätt att avbryta eller ändra en aktivitet om omständigheterna kräver det.
  • Fotografering kommer eventuellt att ske i reklamsyfte.
  • Funcamps förbehåller sig rätten att ändra ett bokat läger en vecka bak eller framåt, vid behov.
  • Funcamps hålls inte ansvariga för barn som lämnas obevakade före klockan 08.45 eller efter 16.15.